Belajar Melalui Buku, Selamat Datang di Juarabuku Online Shop

Kumpulan Puisi Perempuan Indonesia-Malaysia

Stok Tersedia

Rp 67.500,00

Tanggal Terbit : 29 Aug 2016
Penerbit : Yayasan Obor Indonesia

Katalog Terkait


Judul: Kitab Kritik Sastra
Penulis: Sapardi Djoko Damono & Mohamad Saleeh Rahamad (edit)
Penerbit: Yayasan Obor Indonesia

Deskripsi:
Kumpulan Puisi Perempuan Indonesia-Malaysia menghimpun karya penyair perempuan yang mendepani isu dan persoalan pada peringkat global dan lokal melalui nuansa halus dan berseni. Khalayak pembacadibawa menelusuri pelbagai persoalan seperti krisis politik antarbangsa, romantisisme, solidarity gender, alam kerohanian dan kehidupan manusiawi yang diekspresikan melalui pelbagai sudut pandangyang menarik untuk dihayati bersama. Setiap penulis merupakan watak penting dunia puisi apabilapemikiran mereka yang kritis terhadap situasi semasa menjadi teras pengucapan dalam puisi-puisimereka. Melalui puisi, mereka telah menciptakan komunikasi dan kebudayaan sebuah Dunia Nusantara.

Sapardi Djoko Damono & Mohamad Saleeh Rahamad (edit)

Silahkan Tulis Review Anda Dibawah Ini

Bagaimana Anda menilai produk ini? *

1 * 2 * 3 * 4 * 5 *